• PIC1
  • PIC2
  • PIC3
  • PIC4
  • PIC 5
  • PIC6
  • PIC7

خدمات پزشکی وپرستاری در منزل آرمان سلامتی

ارائه انواع خدمات پزشکی وپرستاری در منزل

دانستنیهای پزشکی


آلزایمر

آلزایمر

آلزایمر با از دست دادن حافظه کوتاه مدت, فراموش کردن آدرس ها و اسم ها آغاز می شود و کم کم تا آنجا پیش می رود که فرد حتی راه بازگشت به خانه را فراموش می کند

بررسی جامع سالمندی

بررسی جامع سالمندی

بررسی جامع سالمندي ( Comprehensive Geriatric Assessment ) عبارت از يك فرايند چند بعدي است كه براي ارزيابي توانايي عملكردي ، سلامت جسمي ، سلامت شناختي و ذهني و وضعيت اجتماعي – محيطي يك فرد سالمند طراحي شده است . ارزيابي جامع سلامت سالمندان (CGA ) با يك ارزيابي پزشكي استاندارد تفاوت دارد. زيرا ارزيابي سالمندي شامل محورهاي غير پزشكي نيز مي شود كه با تاكيد بر توانايي عملكرد و كيفيت زندگي و بهره گيري از يك تيم مشاركتي همراه است . اين ارزيابي تشخيص مشكلات سلامت ، تنظيم طرح هاي درمان و پيگيري ، هماهنگي مراقبت ، تعيين نياز و محل مراقبت دراز مدت و بهره گيري كامل از منابع سلامت را تسهيل مي كند . ارزيابي جامع سلامت بيماران سالمند آسيب پذير ويا داراي بيماري مزمن مي تواند مراقبت از آنان و پيامد هاي باليني وضعيت آنها را تقويت نمايد