ویزیت پزشک در منزل

بازدید : 473   |      


با توجه به مشکلات ترافیک ، مسیرهای طولانی تا درمانگاه و بیمارستان ، صف های انتظار برای ویزیت ، هزینه های انتقال بیمار و… دسترسی به پزشک با تجربه در منزل سهولت های فراوانی برای خانواده و بیمار ایجاد می کند.

 ويزيت پزشك در منزل

با توجه به مشکلات ترافیک ، مسیرهای طولانی تا درمانگاه و بیمارستان ، صف های انتظار برای ویزیت ، هزینه های انتقال بیمار و دسترسی به پزشک با تجربه در منزل سهولت های فراوانی برای خانواده و بیمار ایجاد می کند.گاهی هم نیاز است بیمار بصورت دوره ای در منزل ویزیت و چکاپ شده و برخی آزمایشات هم انجام شود.

پزشک آنکال مرکز در هر ساعت از شبانه روز بر اساس نیاز شما به محل اعزام شده و معاینات و اقدامات مورد نیاز را انجام خواهد داد. همچنین با هماهنگی قبلی ویزیت پزشک متخصص و فوق تخصص از بیمار شما در منزل انجام خواهد شد