اکسیژن ساز

بازدید : 280   |      

کسیژن سازها دستگاه های پزشکی هستند که اکسیژن موجود در هوای محیط را متمرکز می کنند تا گاز اکسیژن غنی شده را برای بیماران تامین کنند.دو نوع اصلی از اکسیژن سازها وجود دارند: اکسیژن سازهای ثابت و قابل حمل(پرتابل)

اکسیژن سازها دستگاه های پزشکی هستند که اکسیژن موجود در هوای محیط را متمرکز می کنند تا گاز اکسیژن غنی شده را برای بیماران تامین کنند.دو نوع اصلی از اکسیژن سازها وجود دارند: اکسیژن سازهای ثابت و قابل حمل(پرتابل)

برای بیمارانی که از آمفیزم،بیماری مزمن انسداد ریه(COPD) و یا سایر بیماری های تنفسی رنج می برند، اکسیژن سازها یکی از تجهیزات ضروری پزشکی است. بیماران حاد ریوی، پنومونی، آسمی ، قلبی وحتی افراد سالم نیز جهت رفع خستگی روزانه می توانند از این دستگاه استفاده کنند.زندگی بسیاری از بیماران به این دستگاه وابسته است.

پزشکان اغلب مقدار اکسیژن مورد نیاز بیمار را در نسخه مشخص می کنند. این میزان اکسیژن اغلب با واحد لیتر در دقیقه(LPM)معین می شود. بسیاری از بیماران،بسته به شرایط شان، به جز هنگام روز،در شب نیز به اکسیژن ساز نیاز دارند. در این صورت نیاز به استفاده از اکسیژن سازهای خانگی خواهد بود.اکسیژن سازهای خانگی ۵تا۱۰ لیتری هستند  واکسیژن را به صورت مداوم فراهم می کنند.بیمار می تواند میزان اکسیژن را از طریق کنترلی که روی دستگاه وجود دارد، تنظیم کند.

انواع متعددی اکسیژن ساز در بازار موجود است.در هنگام انتخاب اکسیژن ساز، باتوجه به توصیه های پزشک خود عمل کنید.اگر در نسخه ی پزشک،میزان نیاز به اکسیژن مشخص نشده است(برحسب لیتر در دقیقه)،احتمالا اکسیژن سازی با ظرفیت  ۵ لیتر مناسب حال بیمار شما خواهد بود.با این حال اگر براساس نسخه ی پزشک، به اکسیژن سازی بامیزان اکسیژن دهی ۸تا۱۰ LPM نیاز باشد،باید دستگاهی بزرگتر و با ظرفیت بیشتر انتخاب شود.

بخش تجهیزات پزشکی مرکز نوین بر اساس نیازمندی بیمار شما ، اکسیژن ساز مناسب را به صورت فروش یا اجاره در اختیار شما قرار می دهد.

نحوه عملکرد دستگاه اکسیژن ساز

دستگاه اکسیژن ساز، توسط پمپ مخصوص، هوای درون اتاق را مکیده و سپس از محفظه‌های پودر زئولیت عبور می‌دهد و پودر زئولیت، اکسیژن ۲۱ درصد موجود در هوای ورودی را از گازهای دیگر هوا جدا کرده و به سمت محفظه‌های دیگر هدایت می‌نماید. کمپرسور موجود در دستگاه اکسیژن ساز، فشار و درصد اکسیژن را در محفظه‌ها بالا برده و خلوص اکسیژن داخل آنها را به حدود ۹۴ درصد و فشار آن‌را به حدود ۲۳۰ میلیمتر جیوه می‌رساند. اکسیژن از درون محفظه نگهداری به پشت فلومتر جلوی دستگاه هدایت شده و از نازل مخصوص به سمت بینی و دهان بیمار هدایت می‌گردد.

  نکات اساسی راجع به دستگاه اکسیژن ساز

  • خلوص اکسیژن خروجی اکسیژن ساز معمولا بین ۹۳ تا ۹۵ درصد است.
  • دستگاه بطور عادی اگر روشن باشد و به بیمار متصل نباشد هیچ‌گونه اکسیژنی را به فضای اتاق اضافه نمی‌نماید.
  • اکسیژن ساز خانگی با برق کار کرده و فاقد باتری و یا سیلندر ذخیره است و به محض قطع شدن برق عمل دستگاه متوقف می‌گردد.
  • در زمان تحویل اکسیژن به مریض حتما ظرف آب آن تا اندازه مشخص شده پر شده باشد تا از دادن اکسیژن خشک که می تواند عوارض زیادی برای مریض ایجاد کند، پیشگیری شود.

بخش تجهیزات پزشکی مرکز آرمان سلامتی بر اساس نیازمندی بیمار شما ، اکسیژن ساز مناسب را به صورت فروش یا اجاره در اختیار شما قرار می دهد