مراقبت های ویژه پرستاری در CCU و ICU

بازدید : 297   |      

خدمات پرستاری ستون فقرات سیستم درمانی است. بدون انجام خدمات تخصصی پرستاری، درمانهای برنامه ریزی شده موثر نخواهد بود

خدمات پرستاری ستون فقرات سیستم درمانی است. بدون انجام خدمات تخصصی پرستاری، درمانهای برنامه ریزی شده موثر نخواهد بود.بیمارانی که به دلایل مختلف دچار مراحل پیشرفته بیماری شده اند و ادامه حیات آنها پس از مراحل ترخیص از بیمارستان وابسته به دستگاههای پیچیده پزشکی و ICU می باشد در این دسته قرار دارند. این بیماران با تمام تجهیزات ICU که اختصاصا جهت Home Care طراحی و ساخته شده اند از ICU یا سایر بخشهای بیمارستان طی فرایند کاملا پیچیده ای از بیمارستان ترخیص و با Safety و اطمینان کامل و ضمن رعایت تمام استانداردهای پزشکی و درمانی به منزل منتقل میشوند. این بیماران معمولا توسط پزشک مربوطه از بیمارستان قابل ترخیص بوده و کاهش مدت اقامت بیمار در فضای ICU میتواند خطرات ناشی از عفونتهای بیمارستانی و سایر موارد را به مراتب کاهش دهد.