مراقبت های ویژه بهیاری و کمک بهیاری

بازدید : 295   |      

بیماران یا مددجویانی که بیشتر اختلالات حرکتی داشته و حرکت آنها بیشتر با احتمال سقوط همراه است و ممکن است در مواقعی نیاز به وصل سرم یا IVتراپی بیمار باشد و یا روزانه دوز مشخصی از انسولین یا سایر داروهای تزریقی را دریافت میکنند و هنوز وارد مراحل پیشرفته بیماری نشده اند توسط بهیاران مرکز مراقبت میشوند

بیماران یا مددجویانی که بیشتر اختلالات حرکتی داشته و حرکت آنها بیشتر با احتمال سقوط همراه است و ممکن است در مواقعی نیاز به وصل سرم یا IVتراپی بیمار باشد و یا روزانه دوز مشخصی از انسولین یا سایر داروهای تزریقی را دریافت میکنند و هنوز وارد مراحل پیشرفته بیماری نشده اند توسط بهیاران مرکز مراقبت میشوند.

موارد کلی که بهیاران و کمک بهیاران بخش مراقبت های ویژه زیرنظر کارشناسان مرکز  و بر اساس دستوالعمل انجام می دهند شامل گاواژ ، ساکشن ، چک قندخون ، حمام در تخت ، تزریق انسولین ، اکسیژن درمانی ، داروهای خوراکی ، چک علایم حیاتی ، فیزیوتراپی تنفسی ، انجام فعالیت های حرکتی و غیره می باشد